آخرین اخبار مدارس


تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه سما

سیده سحر هاشمی

مسابقه: خوشنویسی

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دنیا محمد رضایی

مسابقه: مداد رنگ

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دنیا محمد رضایی

مسابقه: مداد رنگ

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

متین پور محمد

مسابقه: نقاشی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

حدیثه غلامی

مسابقه: شنا

رتبه: چهارم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه مرادی

مسابقه: طراحی مداد

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه مظفری

مسابقه: آبرنگ

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

ملیکا احمدی

مسابقه: مسابقه قرآن

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه دشتی نژاد

مسابقه: آبرنگ

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

آرمیتا نیک روش

مسابقه: مسابقه جورچین نانو

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

هستی میگلی

مسابقه: گواش

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

صفورا نیسینی

مسابقه: شنا

رتبه: چهارم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

سيداميد جوادي

1385/05/03

دبستان پسرانه سما

علي عباس زاده بوشهري

1384/05/03

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سيده مائده حسيني

1383/05/03

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدحسن بنچاري

1381/05/05

دبستان پسرانه سما

سيدمحمدحسين حسيني

1388/05/05

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سروش دستاران

1382/05/07

دبستان پسرانه سما

مهدي اشتري

1385/05/07

دبستان پسرانه سما

سيداميرحسين امامزاده

1388/05/06

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

احمدرضا كازروني

1382/05/08

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 1

محيا لتكه چي

1379/05/02

دبستان پسرانه سما

ابوالفضل شرفي حسيني

1385/05/06

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

ارسلان راوردشيري

1382/05/07

دبستان دخترانه سما

فاطيما پروين

1386/05/03

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمد دشتي

1381/05/08

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 1

محيا لتكه چي

1379/05/02

دبستان پسرانه سما

ايليا همتي

1385/05/07

دبستان پسرانه سما

امين ساقيان

1384/05/04

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه زهرا ترك

1382/05/08