آخرین اخبار مدارس


تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه سما

متین پور محمد

مسابقه: نقاشی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

هستی میگلی

مسابقه: گواش

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه اختر شناس

مسابقه: شکسته نستعلیق

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

رقیه بختیاری فرد

مسابقه: شطرنج

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

کیارش بوذر جمهیری

مسابقه: نقاشی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نجمه سرتلی

مسابقه: خوشنویسی

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دنیا محمد رضایی

مسابقه: مداد رنگ

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه مرادی

مسابقه: طراحی مداد

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دنیا محمد رضایی

مسابقه: مداد رنگ

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سمیرا خالدی

مسابقه: طراحی زغال

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

آرمیتا نیک روش

مسابقه: مسابقه جورچین نانو

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه دشتی نژاد

مسابقه: آبرنگ

رتبه: سوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

حسين عابدي

1382/04/07

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه گوركي فرد

1381/04/07

دبستان پسرانه سما

علي اسلاميان

1389/04/07

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

امين نامي

1381/04/05

دبستان پسرانه سما

حسين نظري

1387/04/05

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آيدا درواي

1381/04/03

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 1

هانيه سادات هاشمي

1380/04/03

دبستان دخترانه سما

مليكا جعفرزاده

1384/04/07

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 1

فاطمه دريس

1380/04/05