آخرین اخبار مدارس


تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه سما

متین پور محمد

مسابقه: نقاشی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

رقیه بختیاری فرد

مسابقه: شطرنج

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

آرمیتا نیک روش

مسابقه: مسابقه جورچین نانو

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

کیارش بوذر جمهیری

مسابقه: نقاشی

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

نسترن عبدالهي

1386/01/03

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدامين راياني

1383/01/04

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميرحسين باقري

1382/01/06

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سيدجواد عين

1383/01/04

دبستان پسرانه سما

پويان صفازاده

1386/01/06

دبستان پسرانه سما

ابوالفضل غذباني

1385/01/05

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 1

سبا شعباني

1378/01/01

دبستان پسرانه سما

آرمان شفيع پوري

1385/01/05

دبستان پسرانه سما

اميرمحمد رستم جبري

1387/01/01

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 1

آيه جاودان خواه

1380/01/06

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 1

ناديا حاجبي

1378/01/01

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

پدرام اطميناني

1383/01/01

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميرحسين شريفيان

1381/01/05