آخرین اخبار مدارس


تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه سما

متین پور محمد

مسابقه: نقاشی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

آرمیتا نیک روش

مسابقه: مسابقه جورچین نانو

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

رقیه بختیاری فرد

مسابقه: شطرنج

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

کیارش بوذر جمهیری

مسابقه: نقاشی

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

لعيا نجف پور بوشهري

1383/03/03

دبستان پسرانه سما

سيداميرحسين آرامن

1389/03/04

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه زايري

1381/03/06

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

عليرضا رسولي

1382/03/03

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه قاسمي

1381/03/04

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

شادمهر طاهريان

1382/03/05

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

پريسا راويان

1381/03/02

دبستان پسرانه سما

محمدجواد نيك راز

1388/03/03

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدامين غريبي

1382/03/04

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه كمالي

1383/03/01

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

مازيار انصاري

1381/03/08

دبستان دخترانه سما

رقيه بختياري فرد

1385/03/08